Ali Hussain Sibat - Saudská Arábie: Rozsudek smrti za “čarodějnictví”

12.04.2010 19:13

Aktuálně 23.4.2010: Rozhodli jsme se dál pokračovat a posílání apelů k tomuto případu, protože Ali Hussein Sibat stále nebyl osvobozen.

 

Aktuálně 21.4.2010: tento u.a. byl dočasně pozastaven, protože rozsudek smrti byl dle nejnovějších zpráv zrušen :-)
viz: https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/198236-libanonce-v-saudske-arabii-za-carodejnictvi-nepopravi.html

 

 

Rozsudek smrti pro libanonského občana obviněného z "čarodějnictví" v Saudské Arábii byl podpořen nižším soudem. Pokud vyšší soud odmítne jeho odvolání, může být kdykoliv popraven.

'Ali Hussain Sibat, kterému je 46 a má pět dětí, účinkoval v TV show na libanonské satelitní stanici Sheherazade, kde dával rady  a předpovědi o budoucnosti. Byl zatčen náboženskou policií Mutawa'een a obviněn z "čarodějnictví" v květnu 2008, když byl v Saudské Arábii na muslimské poutní cestě umra.

Ali Hussain Sibat byl odsouzen k smrti soudem v Medíně 9 listopadu 2009 po tajném soudním procesu, kde neměl žádné právní zastoupení ani asistenci. Amnesty International má za to, že obvinění z "čarodějnictví" apod . vzniklo výhradně z pokojného uplatnění jeho práva na svobodu projevu.

V lednu, odvolací soud v Mecce přijal odvolání proti rozsudku smrti,  na základě toho, že šlo o ukvapený rozsudek. Odvolací soud řekl, že všechna obvinění učiněná proti ' Ali Hussainu Sibatovi musí být ověřena, a že jestli skutečně spáchal zločin, tak by měl být vyzván k pokání.  Ale v březnu 10, soud v Medíně podpořil rozsudek smrti. Soudcové v rozsudku oznámili, že by si zasloužil být odsouzen k smrti, protože  praktikoval "čarodějnictví" veřejně po několik let před miliónem diváků a že jeho činy jej učinily nevěřícím. Soud také sdělil, že není žádný způsob jak ověřit že jeho lítost, pokud by ji projevil, by byla upřímná a že efektní trest smrti by odstrašil další lidi z provozování "čarodějnictví" v době , kdy dle vyjádření soudu, roste množství "zahraničních kouzelníků" vstupujících do Saudské Arábie. Případ byl poslán zpět k odvolacímu soudu v Mecce pro schválení rozsudku smrti.Další muž odsouzen k smrti pro "odpadnutí" v červenci 2009 soudem v Hail z důvodů týkající se "čarodějnictví" může být také stále být v nebezpečí popravy.

Urgentní apel z mezinárodního webu Amnesty International: zde

Zprávy na serveru Novinky.cz z 1. a 2. dubna 2010:
https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/196447-libanonce-odsouzeneho-za-carodejnictvi-v-patek-v-saudske-arabii-setnou.html

https://www.novinky.cz/zahranicni/blizky-a-stredni-vychod/196569-v-saudske-arabii-odlozili-popravu-za-carodejnictvi.html


Aktuální reportáž a video na CNN: zde

Aktuální zprávy týkající se případu: zde

Reportáž o rodině Ali Hussaina Sibata: zde

Petice za propuštění na webu petitiononline: zde

Skupina na podpoření Ali Hussaina Sibata na Fcebooku: zde

Archy s již odslanými podpisy: zde, zde, zde, zde

Dodatečné informace

'Ali Hussain Sibat účinkoval v TV show na libanonské satelitní stanici Sheherazade, kde dával rady  a předpovědi o budoucnosti. Jeho právník v Libanonu věří, že' Ali Hussain Sibat byl zatčen, protože členové náboženské policie Mutawa'een si ho všimli, protože jej znali z televize. Poté co on byl uvězněn, jeho vyšetřovatel mu řekl, aby sepsal informace o své práci, ujišťujíc jej, pokud tak učiní, tak bude propuštěn domů po několika týdnech.Tento dokument byl uveden u soudu jako "přiznání," a byl využit k odsouzení.

Zločin "čarodějnictví" není definován, a bývá užíván k trestání lidí kvůli legitimnímu vyjádření jejich lidských práv, včetně práva na svobodu myšlení, svědomí, náboženství, víru a projev. Kriminalizace odpadlictví je neslučitelná s právem na svobodu myšlení, svědomí a náboženství dle článku 18 Všeobecné deklarace lidských práv.

Přinejmenším 158 lidí bylo popraveno v roce 2007 a minimálně 102 v roce 2008. V roce 2009 se ví o 69 případech popravy, včetně téměř 20 cizinců. Od začátku roku 2010, proběhlo přinejmenším osm poprav.

Saudská Arábie používá trest smrti pro široký okruh přestupků, včetně několika s nesmrtícími důsledky. Soudní přelíčení má daleko k mezinárodním standardům pro spravedlivý proces. Obžalovanému je zřídka dovolena formální reprezentace právníkem, a v mnoha případech nejsou informovaní o pokroku soudního řízení proti nim. Mohou být usvědčeni i pouze na základě doznání získaného pod nátlakem nebo podvodem.

Saudsko-arabské úřady pozatýkaly množství lidí pro "čarodějnictví" v roce 2009 a pokračuje v zatýkání lidi pro "čarodějnictví" i tento rok. Mnoho z nich bylo zatčeno náboženskou policií Mutawa'een,  která je formálně odpovědná Úřadu pro podporu ctností a předcházení hříchům. Poslední známý popravený pro "čarodějnictví" byl egypťan Mustafa Ibrahim 2 listopady 2007. Ten byl zatčen v květnu 2007 ve městě Arar, kde pracoval jako lékárník, a obviněn z "odpadlictví" pro vlastnictví poškozené kopie koránu.

V zprávě vydané v roce 2008 o používání trestu smrti v Saudské Arábii, Amnesty International upozornila na rozsáhlé používání trestu smrti a také nepřiměřeně vysoké množství výkonů zahraničních občanech z rozvojových zemí. Pro další informace se, prosím, podívejte na:

Informace o trestu smrti v Saúdské Arábii: zde

 

Text dopisu v češtině:

Vaše Výsosti

děkujeme Vám za zrušení popravy Ali Hussaina Sibata.

Nicméně stále Vás vyzýváme k jeho neprodlenému a nepodmínečnému propuštění, pokud byl odsouzen pouze pro pokojné uplatnění svého práva na svobodu projevu.

Vyzýváme Vás k upuštění od trestání a souzení lidí pro "odpadlictví", protože to porušuje jejich legitimní právo na svobodu projevu a svobodu vyznání.

 

                                   Děkujeme Vám za vaši pozornost v této věci.

 

Dopisy můžete zaslat na tyto adresy:

His Majesty King ‘Abdullah Bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court
Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia
Fax: (via Ministry of the Interior) +966 1 403 1185 (please keep trying), Oslovení: Your Majesty

 

Second Deputy Prime Minister and Minister of the Interior
His Royal Highness Prince Naif bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud
Ministry of the Interior

P.O. Box 2933

Airport Road

Riyadh 11134

Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 1 403 1185, Oslovení: Your Royal Highness

 

President, Human Rights Commission
Bandar Mohammed ‘Abdullah al- Aiban
Human Rights Commission

P.O. Box 58889

King Fahad Road, Building No. 373

Riyadh 11515

Kingdom of Saudi Arabia
Fax: +966 1 461 2061, Email: hrc@haq-ksa.org , Oslovení: Dear Mr al-Aiban

 

Text dopisu v angličtině:

His Majesty King ‘Abdullah Bin ‘Abdul ‘Aziz Al-Saud
The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court, Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia

Your majesty
We thank You for cancelling of the execution of ‘Ali Hussain Sibat.

But we still call on You to release ‘Ali Hussain Sibat if he has been convicted solely for the peaceful exercise of their right to freedom of expression.

I urge You to desist from charging and convicting people for “apostasy,” as it violates the legitimate exercise of the right to freedom of expression and freedom of religion.

 

                            Thank You for Your attention in this matter.

 

Je také možné zasílat kopie diplomatickému zastoupení Saúdské Arábie ve své zemi.

Dopis v angličtině pro jednotlivce k vytištění: zde - Pozor!! v dokumentu jsou tři různé adresy, na které je možné poslat dopis.

Petice v angličtině k vytištění: zde -
Pozor!! v dokumentu jsou tři různé adresy, na které je možné poslat petici.

Dokumentace připravená k vytištění a prezentaci na podpisové akci: zde

Zpět