Urgentní apel ukončen: Regionální soud v Minsku osvobodil 4.5.2010 Ivana Michajlova.

12.04.2010 20:09

Zpráva občanského sdružení "Za náhradní civilní služby v Bělorusku" ze 4.5.2010

Regionální soud v Minsku osvobodil Ivana Michajlova. Bude to precedens?


Dnes, 4. května 2010 osvobodil regionální soud v Minsku Ivan Michajlov, aktivního člena společenství věřící mládeže. Případ, který se táhne od prosince 2009, je u konce.
21-ti letý věřící, farník Společenství "Nového zákona", Michajlov byl obviněn z vyhýbání se vojenské službě. Při jednání s Odvodním úřadem v Minsku uvedl, že vojenská služba je v rozporu s jeho náboženským přesvědčením a hledal možnosti alternativní civilní služby v souladu s běloruskou ústavou
. Byl však odmítnut z důvodu neexistence zákona o náhradní civilní službě. Michajlovovi byla zamítnuta i služba v rezervě.

15.prosince 2009 byl mladý muž byl zatčen v Soligorsku a umístěn do vyšetřovací vazby. 1. února Krajský soud v Misku shledal Michajlova vinným z trestného činu nenastoupení branné povinnosti a odsoudil jej na tři měsíce vězení.
9.března rada krajského soudu v Minsku vyslechla odvolání Michailovova trestu uloženého mu okresního soudem v Minsku, zrušila verdikt a předala věc k novému projednání, po kterém byl Ivan Michajlov propuštěn na čestné prohlášení.

Organizace pro lidská práva Amnesty International konstatovala, že Ivan Michajlov je vězeň svědomí.

Přezkoumání celého případu začalo 26.března a trvalo více než měsíc, ale toto dlouhé a podrobné posouzení případu umožnilo soudu, aby pečlivě prostudoval písemné materiály a svědectví a došla k závěru, že Michajlov je nevinný.

Kampaň pro náhradní civilní služby v Bělorusku "vítá dnešní rozhodnutí krajského soudu v Minsku. Toto je první osvobozující rozsudek v trestním řízení proti mladým lidem trvajícím na alternativní službě místo vojenské a obviněných z vyhýbání se vojenské službě.

Avšak upozorňujeme, že řešení problému nedostatku alternativních služeb je ještě daleko. Například již začaly další náborové kampaně. V blízké budoucnosti, Ivan Michajlov obdržel předvolání k návrhu rady, ale zákon o alternativních služeb, zatímco v oblasti rozvoje, a mladý muž by se znovu mohla dostat na lavici obžalovaných.

12.května budou v Gomelu projednávány najednou dva podobné případy Dmitrije Smyka a Eugenia Yakovenka.

Dmitrij Smyk-člen Svědků Jehovových, trval na alternativní službě místo vojenské služby v prosinci 2009, byl shledán vinným z vyhýbání se vojenské službě a odsouzen k pokutě ve výši 100 BR. Případu bylo Nejvyšším soudem nařízeno obnovené řízení.

Aktivista Běloruské křesťanské demokracie Eugene Yakovenko opakovaně apeloval na Odvodní komise s požadavkem náhradní vojenské služby.


Také stále ještě není vyřešen problém s prohlášením Andruse Tsyaniuta. Mladík rovněž požadoval, aby mohl nastoupit náhradní službu, ale v září 2009 byl násilně odveden do armády. Žalobu proti odvodu již po dobu několika měsíců projednává Nejvyšší soud, ale dosud nevydal žádné rozhodnutí.

Další již sloužící branci čelí tlaku ze strany velení, např. Sergej Serebro u jednotky č.52500, který podal žádost o náhradní vojenskou službu, již slouží v armádě. Pravidelné preventivní rozhovory se konají s dalšími vojáky v jednotce č.52287-Krjuk, Matulei, Černikov, kteří rovněž vyjádřili přání, aby nastoupili náhradní vojenskou službu.

Kampaň pro náhradní civilní služby v Bělorusku vyjadřuje naději, že dnešní rozhodnutí okresního soudu v Minsku bude bráno za precedentní ve všech ostatních případech trestního a správního řízení, která se týkají práva na náhradní civilní službu, a také urychlí přijetí zákona o náhradní službě.

Již neaktuální urgentní apel z 26.března 2010:

21 letý Ivan Michajlov byl odsouzen k třem měsícům vězení okresním soudem v Minsku 1 února 2010. Odsouzení bylo odročeno na žádost Minského krajského soudu na 9 března a Ivan Michajlov byl propuštěn další den na kauci. Minsk krajský soud došel k závěru, že nastala procedurální pochybení během počátečních vyšetřování  a požádal o nové řízení ve stejném obvinění "vyhnutí se povinné vojenské službě". Soud nařídil Ivanu Michajlovovi neopouštět Minsk před začátkem nového procesu, ale neuvedl žádné datum.

Jestliže bude po tomto druhém přelíčení odsouzen, znamená to, že Ivan Michajlov nebude moci být odsouzen k více než třem měsíce vězení, tak jako v rozsudku z 1. února. S dobou, kterou již strávil ve vězení, bude počítáno v jakémkoliv novému rozsudku: znamená to, že maximální doba, kterou by mohl strávit ve vězení bude šest dnů.

Urgentní apel z mezinárodního webu Amnesty International: www.amnesty.org/en/library/info/EUR49/003/2010/en

Informace na webu Liberco: zde

Aktuální informace na webu běloruských aktivistů za náhradní vojenskou službu: zde (možno použít google překladač)

Český web Svobodné Bělorusko: www.svobodnebelorusko.cz

Archy s již odslanými podpisy: zde, zde, zde, zde

Dodatečné informace:

Dle jeho právníka, poté, co byl vyzván k nastoupení vojenské služby v prosinci 2008, Ivan Michajlov řekl na oblastní vojenské správě v Minsku, že jako aktivní člen Messianistického židovského náboženského hnutí odmítá nastoupit vojenskou službu, protože služba ve vojsku odporuje jeho náboženské víře. Požádal namísto toho o možnost absolvovat civilní službu jako alternativu k vojenské službě. V lednu 2009 úřady odepřely tuto žádost s tím, že žádná alternativní civilní služba neexistuje. Ivan Michajlov se pokusil o vyjednávání s vojenskými úřady znovu a žádal, jestli by mohl nahradit vojenskou službu službou v záloze. Jeho žádost byla zamítnuta podruhé v červnu 2009 a úřady pak přihlásily Ivana Michajlova k plnohodnotné vojenské službě.

Ivan Michajlov byl zatčen 15 prosince 2009 a odsouzen ke třem měsícům vězení 1. února 2010 okresním soudem v Minsku.

Vojenská služba je v Bělorusku povinná pro všechny muže mezi 18. a 27. rokem. Přesto, že článek 57 Běloruské ústavy uvádí, že občané mají právo na alternativu civilní službu, žádná taková možnost volby poskytována není. Právo na odmítnutí vojenské služby z důvodů svědomí je obsažena v právu na svobodu myšlení, svědomí a náboženství jak se uvádí v Mezinárodní smlouvě o občanských a politických právech (ICCPR),  jejímž signatářem Bělorusko je. Orgán odpovědný za kontrolu ICCPR, Výbor pro lidská práva, prohlásil v listopadu 2006, že žaloba a odsouzení dvou odpůrců vojenské služby vojenskými úřady v Koreji za jejich odmítnutí vykonávat povinnou vojenskou službu, porušil článek 18 ICCPR, protože žádná civilní alternativa nebyla k dispozici.

Odpůrce vojenské služby jsou jakýkoliv osoba, která z důvodů svědomí nebo hlubokého přesvědčení, odmítá vykonávat službu v ozbrojených sílách, nebo jakoukoliv další přímou nebo nepřímou účast na válkách nebo ozbrojených konfliktech. To může zahrnout odmítnutí účastnit se války k důvodu nesouhlasit s jejími cíli nebo způsobem, jakým je vedená, dokonce i když se jedná o odmítnutí částečné. Amnesty International považuje člověka za politického vězně, pokud je zadržen nebo uvězněn výhradně proto, že mu bylo odepřeno právo vznést nesouhlas nebo vykonávat ryze civilní alternativu služby. Političtí vězeňové jsou také ti, kteří byli uvězněni pro opouštění ozbrojených sil bez povolení z důvodu přesvědčení, pokud učinili přiměřené kroky k bezpečnému uvolnění z vojenských povinností.

 

Text dopisu v češtině:

 

Vážený pane prezidente,

Píši Vám ve věci Ivana Michajlova, který je nyní uvězněn pro odpírání vojenské služby.
Vyzývám Vás k odvolání všech obvinění proti Ivanu Michajlovovi.
Vyzývám Vás, aby jste se ujistil, že Ivana Michajlova a další odmítači vojenské služby budou sproštěni povinnosti služby v armádě.

Žádám vás, aby jste se zasadil o přijetí zákona, který bude poskytovat možnost řádné civilní služby, tak jak požaduje běloruská ústava.

Připomínám Vám, že Bělorusko je signatářem Mezinárodní smlouvy o občanských a politických právech a tudíž je povinno uznávat odmítnutí vojenské služby z důvodu svědomí.

 

            Děkuji Vám za Vaši neprodlenou pozornost tomuto případu. Budu se těšit na Vaši odpověď.

 

Dopisy můžete zaslat na tyto adresy:

 

President
Alyaksandr Lukashenka
Ul. Karla Marxa 38, 220016 Minsk, Belarus
Fax: +375 17 226 06 10
Email via website: https://www.president.gov.by/en/press10650.html
Oslovení: Dear President Lukashenka

 

Minister of Defence
Yurii Zhadobin
Kommunisticheskaya str. 1, 220034 Minsk, Belarus
Fax: +375 17 297 15 36

Email: mod@mod.mil.by

Oslovení: Dear Minister

 

Prosecutor General
Grigory Alekseevich
Ul. Internatsionalnaya 22, 220050 g. Minsk, Belarus
Fax: +375 17 226 42 52
Oslovení: Dear Prosecutor

 

Text dopisu v angličtině:

President
Alyaksandr Lukashenka
Ul. Karla Marxa 38
220016 Minsk
Belarus

Dear Mr. president

I am writing to You with regard to Ivan Mikhailau, who is now imprisoned for evasion of conscription measures.
I call on You to drop all charges against Ivan Mikhailau;
I call on You to ensure that Ivan Mikhailau and other conscientious objectors are excused from military service;
I urge You to adopt a law that provides for a genuine civilian alternative to military service, as required by the Belarusian Constitution;
I am reminding You that Belarus is a state party to the International Covenant on Civil Political Rights, and is therefore obliged to recognize the right to conscientious objection.

            My thanks for Your urgent attention to this most serious matter - I look forward to Your response.

Dopis v angličtině pro jednotlivce k vytištění: zde - Pozor!! v dokumentu jsou tři různé adresy, na které je možné poslat dopis.

Petice v angličtině k vytištění: zde - Pozor!! v dokumentu jsou dvě různé adresy, na které je možné poslat petici.

Dokumentace připravená k vytištění a prezentaci na podpisové akci: zde

 

 

Zpět